Ý kiến công dân

Quý vị có thể gửi ý kiến tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây:


Quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin:

Trụ sở: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.898.222 | Fax: 02353.898.222

Email: donggiang.quangnam@toaan.gov.vn

Website: www.toaandonggiang.gov.vn

X