Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ II tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Đông Giang
(Từ ngày 9/12/2019 đến ngày 14/12/2019)

Thứ 2
(9/12/2019)
Thứ 3
(10/12/2019)
Thứ 4
(11/12/2019)
Thứ 5
(1212/2019)
Thứ 6
(13/12/2019)
Phó Chánh án
Huỳnh Quang
  • Hội nghị trực tuyến tháng 11/2019.
  • Làm việc tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan
  • Đưa Đoàn Hội thẩm nhân dân tập huấn nghiệp vụ tại Tam Kỳ
Thẩm phán
Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Hội nghị trực tuyến tháng 11/2019.
  • Làm việc tại cơ quan.
  •  Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan.

 

X