Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ II tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Đông Giang
(Từ ngày 6/7/2020 đến ngày 10/7/2020)

Thứ 2
(6/7/2020)
Thứ 3
(7/7/2020)
Thứ 4
(8/7/2020)
Thứ 5
(9/7/2020)
Thứ 6
(10/7/2020)
Phó Chánh án
Huỳnh Quang
  • Dự Đại hội Đảng bộ huyện.
  • Dự Đại hội Đảng bộ huyện.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Họp Hội đồng nhân dân huyện.
  • Họp Hội đồng nhân dân huyện.
Thẩm phán
Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.

 

X