Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 4 tháng 01 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Đông Giang
(Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 29/01/2021)

Thứ 2
(25/01/2021)
Thứ 3
(26/01/2021)
Thứ 4
(27/01/2021)
Thứ 5
           (28/01/2021)         
Thứ 6
(29/01/2021)
Phó Chánh án
Huỳnh Quang
  • Làm việc bình thường tại cơ quan
  • Làm việc bình thường tại cơ quan
  • Làm việc bình thường tại cơ quan
  • Làm việc bình thường tại cơ quan
 

  • Làm việc bình thường tại cơ quan
Thẩm phán
Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Làm việc bình thường tại cơ quan
  • Làm việc bình thường tại cơ quan
  • Làm việc bình thường tại cơ quan
  • Làm việc bình thường tại cơ quan
 

  • Làm việc bình thường tại cơ quan

 

X