Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ III tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Đông Giang
(Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020)

Thứ 2
(14/92020)
Thứ 3
(15/9/2020)
Thứ 4
(16/9/2020)
Thứ 5
(17/9/2020)
Thứ 6
(18/9/2020)
Phó Chánh án
Huỳnh Quang
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
Thẩm phán
Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.

 

X