Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ III tháng 3 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Đông Giang
(Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

Thứ 2
(16/3/2020)
Thứ 3
(17/3/2020)
Thứ 4
(18/3/2020)
Thứ 5
(19/3/2020)
Thứ 6
(20/3/2020)
Phó Chánh án
Huỳnh Quang
  • Quyết toán ngân sách năm 2019 tại Tòa án tỉnh.
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Duyệt nội dung văn kiện Đại hội chi bộ tại Huyện ủy
  • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan.

 

X