Lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ III tháng 02 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Đông Giang
(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 21/02/2020)

Thứ 2
(17/02/2020)
Thứ 3
(18/02/2020)
Thứ 4
(19/02/2020)
Thứ 5
(20/02/2020)
Thứ 6
(21/02/2020)
Phó Chánh án
Huỳnh Quang
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan.
Thẩm phán
Nguyễn Thị Kim Oanh
  • Làm việc bình thường tại cơ quan.
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan
  • Làm việc tại cơ quan.

 

X