Giới thiệu Tòa án nhân dân huyện Đông Giang

Trong những năm qua, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Tòa án nhân dân huyện Đông Giang đã tích cực hưởng ứng, chủ động triển khai phát động và tổ chức thực hiện  phong trào thi đua“Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”  trong đơn vị với khí thế sôi nổi nhằm lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới 70 năm ngày truyền thống Toà án nhân dân (13/9/1945-13/9/2015), hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác của đơn vị.

Tại địa bàn Đông Giang, trong những năm qua tình hình tội phạm tuy không tăng nhiều, nhưng các tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại diễn biến phức tạp và tăng đáng kể. Số lượng các vụ án mà đơn vị thụ lý và giải quyết năm 2014 đều tăng cao đột biến và có tính chất phức tạp hơn. Về tổ chức biên chế chưa đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ; hiện nay biên chế của đơn vị chỉ có 06 người và 02 nhân viên hợp đồng, trong đó có 02 đồng chí Thẩm phán đồng thời cũng là Chánh, phó án, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn; 04 đồng chí Thư ký vừa kiêm nhiệm công tác Kế toán, Thủ quỹ, Văn thư, Bí thư Chi đoàn….  trong đó có 01 đồng chí Thư ký đang theo học các lớp nghiệp vụ xét xử, do đó Tòa án nhân dân huyện Đông Giang gặp không ít khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Giống như nhiều đơn vị huyện miền núi ở phía tây tỉnh Quảng Nam, Đông Giang là một huyện miền núi nghèo, địa bàn rộng, có nhiều dân tộc thiểu số chung sống, đường giao thông đi lại khó khăn, thôn xa nhất đi đến trung tâm huyện hơn 50 km, dân trí thấp, các giao dịch dân sự phát sinh dẫn đến việc khiếu kiện chủ yếu là các giao dịch theo thói quen, tập quán. Người có hành vi phạm tội đa phần là người có trình độ văn hoá thấp, lạc hậu, ít am hiểu các quy định của pháp luật… Điều kiện kinh tế – xã hội có tác động trực tiếp và là nguyên nhân khó khăn  đối với Tòa án nhân dân huyện Đông Giang trong công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

Khó khăn như vậy, nhưng với tinh thần vượt khó và luôn nêu cao khẩu hiệu Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, Tòa án nhân dân huyện Đông Giang phát huy truyền thống nhiều năm liên tục đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án luôn đạt hằng năm là 100%, nhiều năm liền không có án bị huỷ và bị sửa, 100% bản án, quyết định thi hành án hình sự có hiệu lực được ra quyết định thi hành đúng quy định của pháp luật; ngoài ra với vai trò là Cụm trưởng cụm thi đua Toà án nhân dân các huyện miền núi, Toà án nhân dân huyện Đông Giang đã tổ chức thành công Hội thao theo kế hoạch số 426/KH-TA ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt trong thời gian dài 8 năm liên tục (2007-2014) năm nào cũng được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó có 02 năm được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, 02 năm được tặng  Bằng khen của TANDTC, 01 năm được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và 01 năm được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Có nhiều lượt cá nhân được tặng danh hiệu danh hiệu “Lao động tiên tiến” và “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Có nhiều cá nhân là Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký, cán bộ được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng Bằng khen, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng Giấy khen vào dịp tổng kết năm và các đợt phát động thi đua ngắn ngày. Tổ chức Đảng và các đoàn thể của cơ quan liên tục được tặng Danh hiệu trong sạch vững mạnh và các hình thức khen thưởng khác.

Toà án nhân dân huyện Đông Giang luôn coi trọng và phát huy hiệu quả phong trào thi đua Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào thi đua Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” được coi trọng về cả hình thức và nội dung, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Hàng năm đơn vị đều làm tốt tất cả các khâu: Lập kế hoạch thi đua, xác định mục tiêu, hình thức, đối tượng, tiến hành tổ chức phát động, ký giao ước, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua của đơn vị luôn được đặt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng và tuỳ theo nội dung phát động mà có sự tham gia của Đảng viên, Đoàn viên công đoàn, Đoàn viên thanh niên hoặc Tổ Nữ công.

Với nhận thức đúng đắn về phong trào thi đua Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” không phải là mệnh lệnh, không thể bắt buộc về mặt tư tưởng mà phải là sự tự giác, sự điều hoà tâm lý, tạo nên sự hưng phấn tinh thần của con người. Cái khó của thi đua là không mệnh lệnh, không chế tài hành chính nhưng làm sao để mọi người vẫn đồng lòng hăng say làm việc, hăng hái thi đua, tự giác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm với tập thể, cùng tập thể đoàn kết, thống nhất tạo thành sự đồng thuận trong việc tổ chức tham gia hoạt động phong trào.

Tập thể cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân huyện Đông Giang

Lãnh đạo đơn vị luôn chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị;  xây dựng cơ quan văn hoá, thực hiện trách nhiệm công vụ”. Để giải quyết vấn đề nêu trên, thực hiện việc “Phụng công” cho tốt, đơn vị đã áp dụng biện pháp “Nêu gương điển hình tiên tiến”, xác định đây vừa là biện pháp, vừa là động lực của thi đua. Việc nêu gương điển hình tiên tiến trước hết đồng chí lãnh đạo, Thẩm phán, phải là tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, lối sống, tính trung thực, sự công bằng, là trung tâm đoàn kết…Tấm gương đó không chỉ thực hiện: “Nêu gương” trong giờ làm việc, ngày làm việc mà còn phải được thể hiện trong tất cả mọi hoạt động của đời sống xã hội và gia đình. Lãnh đạo nêu gương không chỉ bằng lời nói, chuyện kể theo kiểu vẽ tranh, phô trương hình thức mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể của một người có việc làm tốt mang tính thuyết phục cao. Là người thầy trực tiếp cầm tay chỉ việc và đồng tâm hiệp lực với cán bộ. Ví dụ: Phong trào thi đua giữ gìn kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn, quy tắc ứng xử…thì các đồng chí lãnh đạo phải thể hiện là người chấp hành tốt kỷ luật lao động về giờ làm việc cũng như kỷ luật công tác, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế về ứng xử, phong cách trang phục,… Hoặc để thực hiện phương châm Phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, đồng chí thủ trưởng đơn vị phải nêu gương thường xuyên đến thôn kết nghĩa La Đàng xã Zơ Ngây vận động các thành viên trong 34 hộ nghèo phải lao động làm ra của cải vật chất để xoá nghèo bằng cách hằng tuần dùng xe cá nhân đưa các cháu đến tuổi lao động về đồng bằng gửi vào các cơ sở đang cần người lao động. Người lãnh đạo phải quan tâm liên tục, trực tiếp để giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong và ngoài cơ quan có liên quan đến cán bộ và cơ quan Toà án, phải có lời nói và hành động tôn trọng tập thể, tôn trọng cán bộ, có mối quan hệ xã hội lành mạnh, quan hệ gia đình êm ấm, yêu thương mọi người, có lời nói văn minh, có tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, được mọi người trong cơ quan và nhân dân tin tưởng, yêu mến. Về nghiệp vụ phải là người có trình độ nghiệp vụ vững vàng, chất lượng giải quyết, xét xử án tốt… Nói chung phải làm cho cán bộ nhìn vào lãnh đạo luôn nhận thấy các đồng chí lãnh đạo, Thẩm phán của họ là tấm gương mẫu mực về mọi mặt để tự giác noi theo. Có thể cho rằng đây vừa là biện pháp, vừa là động lực của phong trào thi đua và mang lại hiệu quả cao trong tất cả các đợt thi đua.

Đi đôi với biện pháp nêu gương điển hình tiên tiến đơn vị còn áp dụng biện pháp rất quan trọng đó là: phải thường xuyên làm tốt công tác động viên tư tưởng, khuyến khích sự tiến bộ. Việc động viên đối với cán bộ, Thư ký, Thẩm phán không chỉ dừng lại ở việc thuyết trình trước cuộc họp bằng những đoạn văn hoặc lời nói suông mà phải bằng hành động thiết thực, cụ thể gương mẫu và nghiêm túc nhưng vẫn thể hiện sự thân thiện hài hoà làm cho cán bộ phải suy nghĩ rồi tự giác hành động. Ví dụ: Trong cơ quan nếu có cán bộ biểu hiện khác thường về tư tưởng, đặc biệt những cán bộ là người dân tộc thiểu số có phong tục tập quán đặc thù, biểu hiện cho thấy họ đang gặp phải vướng mắc, khó khăn, Lãnh đạo phải trực tiếp hoặc phân công cán bộ Đảng viên có uy tín tìm thời điểm thích hợp trực tiếp gặp họ trao đổi hoặc gặp người thân của họ tìm hiểu nguyên nhân, sau đó tác động giúp đỡ về mặt tâm lý, thể hiện sự chia sẻ, cảm thông. Nếu là bố, mẹ, vợ, chồng, con của họ bị ốm đau thì thăm hỏi, dành thời gian ưu tiên cho họ có thời gian chăm sóc. Nếu là công việc thì tập trung sức mạnh tập thể giúp họ tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Nếu là thiếu thốn vật chất, thì tìm cách hỗ trợ và tạo điều kiện. Nếu là tinh thần thì phân tích giúp đỡ về mặt tư tưởng, về nhận thức, về biện pháp, cách giải quyết một vấn đề….Nói chung phải cùng vui khi cán bộ của mình có tin vui, và cùng chia sẻ khi họ gặp điều không may thì việc cảm hoá, động viên có kết quả làm cho cán bộ hết lòng thi đua vì tập thể, vì phong trào.

Đan xen với biện pháp nêu gương và biện pháp động viên, đơn vị nhận thấy việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa thi đua và công tác khen thưởng cũng là một trong những biện pháp quan trọng để đạt được mục tiêu thi đua Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư . Như chúng ta đã biết muốn thi đua tốt thì phải khen thưởng đúng, khen thưởng đúng nó trở thành động lực của thi đua. Thực tế ai cũng muốn được khen thưởng nhưng nếu tập thể cùng một việc làm như nhau, trong một thời điểm, nhiều người đều hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ nhưng việc khen thưởng lại là việc bó đũa chọn cột cờ, việc khen thưởng cho ai? để người được khen và người làm tốt chưa được khen kỳ này vẫn cảm thông, hài hoà, không ảnh hưởng tới phong trào nhất là đối với những cán bộ Toà án là dân tộc thiểu số thì việc này ngày phải thận trọng hài hoà hơn. Để giải quyết tốt mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng, Tòa án nhân dân huyện Đông Giang đã dân chủ, công khai việc bình xét, lựa chọn điển hình trên cơ sở phân tích cho cán bộ, công chức thấy rõ mục tiêu thi đua làm cho mọi người nhận thức ngoài việc được khen, họ còn được tập thể ghi nhận về sự tiến bộ. Từ đó tăng cường sự đoàn kết, tôn trọng, nhường nhịn, để xây dựng bề dày thành tích cho mình, đồng nghiệp và cho tập thể để cùng tiến bộ, như vậy mới đạt được nội dung toàn diện và mục đích sâu sắc của thi đua. Phải giáo dục định hướng cho cán bộ và các điển hình tiên tiến hiểu rõ thi đua ngoài việc được khen thưởng còn là mục tiêu để cho cán bộ vươn tới tương lai của của sự nghiệp cá nhân. Cán bộ phấn đấu tốt sẽ có tương lai được trở thành Thẩm phán; Thẩm phán phấn đấu tốt sẽ trở thành Lãnh đạo, Lãnh đạo sẽ phấn đấu tốt sẽ trở thành Lãnh đạo giữ chức vụ cao hơn. Việc khéo vận động làm cho cán bộ nhìn thấy tương lai trong mục tiêu thi đua để không xảy ra việc ganh tỵ, thậm chí mất đoàn kết. Đây là những biện pháp đơn vị đã áp dụng đạt hiệu quả cao, giúp Tòa án nhân dân huyện Đông Giang đã duy trì tốt phong trào thi đua Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư, tránh được sự đố kỵ ganh đua, tranh giành thành tích trái với mục đích của thi đua ảnh hưởng đến phong trào. Có thể khẳng định, nếu thi đua là động lực mạnh mẽ để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì các biện pháp áp dụng nêu trên của đơn vị là động lực tác động vào phong trào thi đua Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” cần được khai thác và phát huy tối đa.

Phải nói rằng nội hàm của phong trào thi đua Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” rất rộng, mỗi tập thể, cá nhân đều có biện pháp khác nhau để thực hiện và phát triển phong trào thi đua nhằm đạt thành tích mình mong muốn. Đối với Tòa án nhân dân huyện Đông Giang các biện pháp nêu gương, động viên tư tưởng, giải quyết mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng, là những biện pháp đã và đang được áp dụng đem lại hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, tâm lý thực tế của những cán bộ, công chức huyện miền núi, những cán bộ người dân tộc thiểu số với đức tính thẳng thắn, trung thực, giản dị, hiền lành, giàu tình cảm và cầu tiến bộ…

Hưởng ứng phong trào thi đua Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” gắn với việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, phong trào thi đua Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư  ở Toà án nhân dân huyện Đông Giang  đã diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều thành tích quan trọng, phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các mặt công tác khác đều có chuyển biến tiến bộ. Điểm nổi bật là bước đầu thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn. Qua phong trào thi đua đã bồi dưỡng, phát hiện và nhân được điển hình tiên tiến, nêu gương để cán bộ, công chức học tập và làm theo. Thành tích nêu trên là rất đáng tự hào và là tiền đề để đơn vị tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thành tích to lớn hơn.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Đông Giang

Ông: Huỳnh Quang

Chức vụ: Phó Chánh án
Năm sinh: 1973
Quê quán: Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Trung cấp chính trị

X