Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Đông Giang tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Đông Giang tổ chức Đại hội lần thứ XIII nhằm kiểm điểm, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2015 2020 và bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Đại hội

Đại hội diễn ra trong một ngày (Phiên thứ nhất từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, phiên thứ hai từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 29/4/2020). Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Y Hải – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đông Giang. Đảng viên dự Đại hội gồm có 04 đồng chí là đảng viên chính thức của chi bộ (100% đảng viên có mặt).

Đại hội đã nghe và thống nhất biểu quyết thông qua các báo cáo: Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; Dự thảo Nghị quyết đại hội. Đại hội đã bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 có đủ đức, tài để lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ tới và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã nhận định, trong nhiệm kỳ qua Chi bộ bộ Tòa án đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội; đặc biệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chi bộ đã quan tâm lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt công tác chuyên môn. Trong nhiệm kỳ, đã thụ lý tổng cộng 315 vụ, việc các loại, tăng 183 vụ, việc so với nhiệm kỳ 2010 – 2015, tỉ lệ tăng 138,6%; xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với 13 trường hợp; xét giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ 03 trường hợp; xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án cho 04 trường hợp, với số tiền được miễn, giảm là 17.600.500 (mười bảy triệu sáu trăm ngàn năm trăm) đồng; đã tiếp nhận và giải quyết xong 15 lượt ủy thác tư pháp trong công tác thi hành án hình sự; đã tiếp nhận và xử lý nhiều lượt ủy thác trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự; quan tâm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đề tài sáng kiến, giải pháp công tác;  công tác xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Quang cảnh Đại Hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Y Hải – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đông Giang nhiệt liệt biểu dương thành tích đạt được của Chi bộ trong tất cả các lĩnh vực là rất phấn khởi. Đồng chí Hải chỉ đạo trong thời gian đến, chi bộ cần quan tâm  một số vấn đề lớn: Một là, tăng cường giải quyết các vụ án phức tạp; triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, tỉnh về cải cách tư pháp; tập trung nghiên cứu các văn bản pháp luật mới ban hành để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Hai là, Tiếp tục thảo luận các nhiệm vụ Đại hội đã đề ra; quan tâm một số nhiệm vụ: Xây dựng Đảng, cũng cố chính quyền; nâng cao vai trò nhiệm vụ đảng viên nhất là người đứng đầu; ngay sau đại hội phân công nhiệm vụ đảng viên rõ ràng; không để đảng viên suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ba là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảng viên. Bốn là, Mở rộng, phát huy dân chủ trong đảng, tạo điều kiện để đảng viên tham gia các hoạt động xã hội. Năm là, Thảo luận, lựa chọn nhân sự bầu Bí thư nhiệm kỳ tới đảm bảo tiêu chuẩn có đủ đức, tài.

Đồng chí Y Hải – UVBTV Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Huỳnh Quang – Bí thư Chi bộ, cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Huyện ủy đối với Chi bộ; đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Huyện ủy để tiếp tục bổ sung vào Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiêm cao, Đại hội Chi bộ lần thứ XIII, nhiềm kỳ 2020 – 2025 của Tòa án nhân dân huyện Đông Giang đã thành công tốt đẹp.

Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 phát biểu ra mắt.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tác giả bài viết: Văn phòng Chi bộ TAND huyện Đông Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tòa án nhân dân huyện Đông Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng ngày 14/01/2016, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đông Giang long trọng tổ chức …

X